Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-08-05
Senast uppdaterad: 2015-08-10

Naturvårdsprojekt som pågår

Anna Tauson är miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunen.

Anna Tauson är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Lilla Edets kommun och arbetar med ett naturvårdsprojekt som ett steg i den naturvårdsplan som antogs i Lilla Edet 2009. Projektet är delvis finansierat av länsstyrelsens lokala naturvårdssatsning, LONA.

Naturvårdsplanen baseras på tidigare inventeringar av naturvärden i kommunen och innehåller beskrivningar av Lilla Edets natur, en handlingsplan, syfte samt mål med naturvårdsarbetet. I bilagan till naturvårdsplanen finns cirka 500 områden i kommunen som har någon typ av naturvärde. Än så länge är arbetet med naturvårdsplanen i ett tidigt skede och ett av de projekt som pågår är det LONA-projekt som Anna Tauson arbetar med. LONA står för lokala naturvårdssatsningen, som har till syfte att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor.

—Jag kontaktar markägare vars marker finns med i naturvårdsplanen och vid intresse besöker jag deras mark, säger Anna Tauson.

Hon fortsätter berätta att under besöken diskuteras planer och skötselråd för markerna utifrån vad som är lämpligast för att bevara områdets naturvärden. Projektet ger en överblick över de skötselbehov som finns och kan innebära att en revidering sker av naturvårdsplanen. Projektet pågår fram till årsskiftet. Efter det hoppas Anna Tauson på nya projekt att arbeta med utifrån naturvårdsplanen. Många idéer finns till projekt utifrån ett naturvårdsperspektiv som förhoppningsvis kommer bli verklighet.

Växter och arter i naturvårdsplanen


Naturvårdsplanen finns för att bland annat visa vilka naturvärden som finns i kommunen och att visa på vad som finns. Bland annat är den viktig att ta hänsyn till vid exempelvis nybyggnation.

—En av de växter som finns här i Västra Götalandsregionen och som är mer sällsynt är hedjohannesört, berättar Anna Tauson som exempel på naturvärden i kommunen.

Hon fortsätter med att säga att den bara är en av många växter och arter som tas upp i naturvårdsplanen. En sådan art gör att det finns ett särskilt ansvar att förvalta och få den att finnas kvar i en livskraftig population.
Kontakta gärna Anna Tauson vid frågor eller om du har hittat någon spännande art i naturen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »