Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-06-13
Senast uppdaterad: 2019-06-13

Nationellt höjdsystem infört i Lilla Edets kommun

31 maj 2019 bytte Lilla Edets kommun referenssystem i höjd. Det nya systemet används nationellt och möjliggör utbyte av geografisk information med andra aktörer som exempelvis våra grannkommuner.

Ett höjdsystem anger höjden i förhållande till havsnivån och används till exempel vid byggnation av hus eller när vägar anläggs. Med ett höjdsystem kan också avläsningar från vattenståndsmätare koordineras.


31 maj 2019 bytte Lilla Edets kommun höjdsystem, från de tidigare systemen RH00 och RH70 till RH 2000. Anledningen till detta var att RH 2000 är ett nationellt referenssystem som möjliggör utbyte av geografisk information med till exempel andra kommuner, Västra Götalandsregionen och Lantmäteriet.


– Tidigare kunde vi exempelvis inte utbyta information om vattenståndet med de andra kommunerna utmed Göta älv, vilket ställde till problem när vi behövde tackla översvämningsrisker. Grannkommunerna hade redan gått över till RH 2000 och även Lantmäteriet hade bytt till detta referenssystem. Nu efter övergången har vi ett enhetligt nät över hela regionen vilket underlättar datautbyte över kommungränserna, konstaterar Per Linderholm, projektledare och GIS-ingenjör, Lilla Edets kommun.

Var uppmärksam på vilket system som använts

I Lilla Edets kommun användes före 31 maj 2019 höjdsystemen RH00 och RH70. Efter övergången till RH 2000 är det särskilt viktigt att tänka på vilket höjdsystem en har data i.


– Om du till exempel har fått ut en ritning eller karta från kommunen före 31 maj 2019 innehåller den information utifrån något av de gamla höjdsystemen, det vill säga RH00 eller RH70. Sedan 31 maj 2019 anges alla data från kommunen utifrån RH 2000. Så kontrollera alltid uppgift om höjdsystem på alla dina handlingar där höjddata förekommer, uppmanar Per Linderholm.


Här kan du läsa mer om höjdsystemet RH 2000. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vid frågor om systembytet är du välkommen att kontakta Per Linderholm, projektledare och GIS-ingenjör, Lilla Edets kommun.
Telefon: 0520-65 95 51, e-post: per.linderholm@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »