Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-03-12
Senast uppdaterad: 2019-03-12

Nationellt höjdsystem införs i Lilla Edets kommun

I maj byter Lilla Edets kommun referenssystem i höjd. Det nya systemet används nationellt och möjliggör utbyte av geografisk information med andra aktörer som exempelvis våra grannkommuner.

Ett höjdsystem anger höjden i förhållande till havsnivån och används till exempel vid byggnation av hus eller när vägar anläggs. Med ett höjdsystem kan också avläsningar från vattenståndsmätare koordineras.

 

Under våren byter Lilla Edets kommun höjdsystem, från de nuvarande systemen RH00 och RH70 till RH 2000. Anledningen till detta är att RH 2000 är ett nationellt referenssystem som möjliggör utbyte av geografisk information med till exempel andra kommuner, Västra Götalandsregionen och Lantmäteriet.

 

– I dag kan vi exempelvis inte utbyta information om vattenståndet med de andra kommunerna utmed Göta älv, vilket ställer till problem när vi behöver tackla översvämningsrisker. Grannkommunerna har redan gått över till RH 2000 och även Lantmäteriet har bytt till detta referenssystem, säger Per Linderholm, projektledare och GIS-ingenjör, Lilla Edets kommun.

I maj 2019 sker bytet

Lilla Edets kommuns arbete med att byta ut alla höjduppgifter i kommunens geografiska databas till RH 2000 inleddes 2018. Planerat datum för övergången till det nya systemet är fredag 31 maj.

 

– Eftersom även angränsande kommuner har bytt till RH 2000 får vi i och med bytet ett enhetligt nät över hela regionen vilket underlättar datautbyte över kommungränserna, konstaterar Per Linderholm.

Var uppmärksam på vilket system som använts

I Lilla Edets kommun används idag höjdsystemen RH00 och RH70. Vid övergången till RH 2000 är det särskilt viktigt att tänka på vilket höjdsystem en har data i.

 

– Om du till exempel har fått ut en ritning eller karta från kommunen före 31 maj 2019 kommer den att innehålla information utifrån något av de gamla höjdsystemen, det vill säga RH00 eller RH70. Efter den 31 maj kommer alla data från kommunen vara i RH 2000. Så kontrollera alltid uppgift om höjdsystem på alla dina handlingar där höjddata förekommer, uppmanar Per Linderholm.

 

Här kan du läsa mer om höjdsystemet RH 2000. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vid frågor om systembytet är du välkommen att kontakta Per Linderholm, projektledare och GIS-ingenjör, Lilla Edets kommun.
Telefon: 0520-65 95 51, e-post: per.linderholm@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »