Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-09-15
Senast uppdaterad: 2017-09-15

Modern och hållbar förskola byggs i Göta

Pia Mattson, förskolechef, framför Ryrsjöns förskolas nya byggnad som beräknas vara klar för invigning i april 2018.

Ryrsjöns förskola får nu helt nya och moderna lokaler i ett naturnära läge, med stort fokus på hållbarhet. Byggnationen av den nya förskolebyggnaden är i full gång och 9 april 2018 planeras den stå klar för att ta emot förskolebarnen.

Allt fler väljer att flytta till Lilla Edets kommun och Göta är ett av de områden där inflyttningen är stor. Här behövs därför utrymme för fler barn både i Ryrsjöns förskola och skola. I juni 2016 fattades ett politiskt beslut om att bygga ett nytt hus för förskoleverksamheten och att Ryrsjöskolan ska få förfoga över hela den befintliga byggnad som skolan och förskolan idag delar.

Från trångbott till verksamhetsanpassat

Ryrsjöns förskola består idag av två avdelningar. I den nya förskolan, som byggs nära den befintliga, blir det fyra avdelningar med totalt cirka 80 barn och 12 pedagoger.– Planeringsarbetet för den nya förskolan har pågått under ett drygt år och under hela den processen har förskolans pedagoger varit väldigt delaktiga. De har deltagit i byggmöten och samarbetat tätt med både arkitekten och byggherren i både smått och stort för att få den nya förskolan så verksamhetsanpassad som möjligt. Det känns väldigt bra, säger Pia Mattson, förskolechef på Ryrsjöns förskola.

Stort fokus på hållbarhet

Stort fokus har lagts på hållbarhetsaspekten. Lokalerna ska värmas upp med bergvärme och solcellspaneler, monterade på taket, ska tillgodose en stor del av fastighetens el-behov.– Hållbarhetstänket märks också genom hur man arbetat för en flexibilitet i lokalerna, som ska göra dem så användbara som möjligt. Ett tydligt exempel är hur förskolans gemensamma och centralt placerade matsal även ska kunna användas för andra verksamheter under kvällar och helger när förskoleverksamheten är stängd, säger Pia Matsson.

Integreras med naturen

Den nya förskolan byggs precis i ett skogsbryn och tanken är att skapa en mjuk övergång mellan naturen och förskolans ute- och innemiljö på olika sätt. Exempelvis förses byggnaden med stora fönster som medför att barn och pedagoger kan njuta av det natursköna läget även när de vistas inomhus.– Förskolegården, som är precis lika genomtänkt och verksamhetsanpassad som inomhusmiljön, ska erbjuda barnen en naturlik miljö med lekinspirerande stenar, stockar, kullar, pilkojor, bärbuskar och planteringar. Det kommer bli väldigt fint och bra, konstaterar Marie Gustavsson, förskolelärare på Ryrsjöns förskola.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »