Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-02-22
Senast uppdaterad: 2013-02-26

Metodutvecklare till skolan

Klassrum
Lilla Edets kommun har beviljats 721 500 kronor i statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan för år 2013.

Totalt fördelas 203 miljoner ut i statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan 2013, både till kommunala och privata huvudmän. Sammanlagt har 436 huvudmän ansökt om bidraget.
 
För Lilla Edets del innebär detta att skolan nu kan anställa metodutvecklare, personer med specialpedagogisk kompetens som ska få i uppgift att handleda och coacha lärare i deras ledarskap. Metodutvecklare inom skolan har inte funnits tidigare i Lilla Edets kommun.
 
Lärares förmåga att leda arbetet i klassrummet är viktigt för elevernas lärande, och dessa personer ska också arbeta med metodutveckling i klassrummen. I förlängningen kommer eleverna då att lyckas bättre i skolan och få en högre måluppfyllelse.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »