Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-01-18
Senast uppdaterad: 2017-01-18

Medborgarlöfte 2017 klart för Lilla Edet - fokus trafik och mörka platser

Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens ordförande och Sten-Anders Jakobsson, kommissare på Polisen.

Nu är ett medborgarlöfte klart för Lilla Edet. Polisen och kommunen lovar att under 2017 tillsammans arbeta för en säkrare trafiksituation och för ökad trygghet, särskilt på mörka platser.

Drygt 500 invånare har genom olika former av dialog lämnat synpunkter på upplevd trygghet och säkerhet. Dessa ligger till grund för medborgarlöftet, som under 2017 har två huvudområden: mörka platser och trafiksituationen. Målet med medborgarlöftet är att öka säkerheten och tryggheten i kommunen.

—  Jag vill passa på att rikta ett tack till kommunens invånare för det positiva gensvaret och engagemanget i arbetet för att skapa en tryggare kommun. Era synpunkter är värdefulla och ett viktigt underlag i framtagandet av vårt första medborgarlöfte tillsammans med polisen, säger Ingemar Ottosson, kommunstyrelsens ordförande.

— Vi har tillsammans med kommunen lyssnat på vad människor i Lilla Edet känner oro över. Våra träffar med allmänheten visar att det mänskliga mötet är väldigt uppskattat, säger kommissarie Sten-Anders Jakobsson, som representerade lokalpolisområde Östra Fyrbodal när löftet skrevs under.

Mörka platser skapar otrygghet


Polisen och Lilla Edets kommun lovar att tillsammans arbeta med två fokusområden. Det handlar om mörka platser och trafiksituationen i kommunen.

— I medborgardialogen har det framkommit att invånarna upplever otrygghet på vissa specifika platser i kommunen. De känner sig otrygga att vistas ute på kvällar och helger. Därför ska kommunen se över och förbättra ljus och skötsel i de offentliga miljöer där invånarna rör sig, säger folkhälsosamordnare Eva-Lena Julin.

— Genom ökad polisiär närvaro, med exempelvis synlig övervakning på kvällar och helger, ska polisen arbeta för att öka tryggheten, säger kommunpolis Jack Lennartsson.

Hastighetskontroller ska ge säkrare trafik


Trafiksituationen är det andra huvudområdet som många kommuninvånare tar upp i
medborgardialogen. Det handlar framför allt om vårdslös körning och höga hastigheter. Polisen vill förbättra trafiksäkerheten genom hastighetskontroller på olika platser och tidpunkter.

— Det är viktigt att ta de synpunkter som kommit in på allvar. Kommuninvånarna har
sagt sitt och nu ska de få se åtgärder, säger Jack Lennartsson.

— En annan viktigt synpunkt som lyfts fram av invånarna är ungdomar och deras
fritid. Det är en fråga som redan är uppe på agendan för både kommunen och
polisen. Men det är också viktigt att framföra att det i dialogen också framkommer
att många känner sig trygga i vår kommun, säger Eva-Lena Julin.

Så gjordes medborgardialogen


Medborgardialogen genomfördes under perioden 24 oktober till 18 november. Invånarna hade möjlighet att lämna synpunkter via enkäter och vid två tillfällen kunde allmänheten också träffa representanter för polisen och kommunen i ett personligt möte och samtala kring trygghet och säkerhet. Även möten med grannsamverkansföreningar, pensionärer, barn och unga genomfördes.

Läs mer om medborgarlöftet på polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om medborgarlöftet på kommunens webbplats

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »