Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-03-23
Senast uppdaterad: 2015-03-23

Massageprojekt på Solängs äldreboende

Beröring med händerna är viktigt på äldreboendet Soläng. Det syns i det massageprojekt som nu pågår för att minska smärta samt oro hos de äldre och som förhoppningsvis ska leda till att mindre medicin delas ut på boendet.

På äldreboendet Soläng i Lilla Edets kommun arbetar tre personer med massageprojektet. En av dem är Jennie Forster som varit delaktig i att starta upp projektet på Soläng. Hon har tidigare arbetat som friskvårdsterapeut och har nu tagit med sig de kunskaperna i yrket som sjuksköterska. Förutom Jennie arbetar undersköterskorna Maria Douglasson och Thuraja Svensson i projektet. De är både utbildade inom taktil massage och friskvårdsterapi.

Massageprojektet är relativt nystartat och kom igång efter jul. Tanken är att minska smärta och oro och att massagen ges som ett alternativ till medicin. På Soläng deltar ungefär tio boende från olika avdelningar. Massagen sker regelbundet och allra helst med inte mer än 14 dagars mellanrum. Varje person har en individuell plan för hur massagen och de tillfällen det ger ska kunna hjälpa dem framåt. Massagen och den beröring den innebär kan bidra med en känsla av bekräftelse för den boende. Det kan i sin tur leda till att personen får en ökad självkänsla och ökat välbefinnande.

— Redan nu märks skillnad på vissa av de som deltar. Vi märker att många tycker om det och nästan blir beroende. Förhoppningen är att så småningom få fler resurser för att kunna hjälpa och massera fler, säger Jennie Forster när vi träffar henne på Solängs äldreboende.

Uppföljning och utvärdering av projektet sker löpande under projektets gång. Mellan behandlingarna har både boende och personal möjlighet att återkoppla. Till sommaren kommer en större utvärdering ske genom formulär på Solängs avdelningar.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »