Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-11-12
Senast uppdaterad: 2019-11-12

Lukt- och smakvariationer på dricksvattnet

Dricksvattnet i Lilla Edets kommun har periodvis haft vissa smak- och luktvariationer. Vattnet är tjänligt, det vill säga godkänt att dricka, men kan ha en viss mossliknande lukt och smak.

Prover tas kontinuerligt på flera olika punkter på det kommunala dricksvattennätet och det görs även dagliga egenkontroller för att säkerställa att vattnet uppfyller Livsmedelsverkets krav.


Enheten för vatten och avlopp har gjort insatser för att komma tillrätta med problemet och detta arbete fortsätter.


Om du upplever att dricksvattnet smakar och luktar illa kan du fylla i formuläret om synpunkter på dricksvattnet. Uppgifterna kan hjälpa oss att komma tillrätta med problemet. Som en hjälp i vårt arbete ser vi gärna att man spolar lite extra ibland för att få omsättning på vattnet.


Vid frågor eller funderingar, kontakta oss via tekniska@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »