Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-09-29
Senast uppdaterad: 2017-10-04

Lotte Mossudd ny chef för socialförvaltningen

Lotte Mossudd har varit kommunen trogen i många år. Hon började sin anställning 1993, då som socialsekreterare på försörjningsstöd. 1 oktober tillträder hon tjänsten som förvaltningschef för socialförvaltningen.

 – När jag började i Lilla Edet 1 februari 1993 hade jag aldrig varit längre än ungefär ett år på någon arbetsplats. Jag föredrog vikariat och ville prova på olika arbetsplatser, berättar Lotte Mossudd.
Men inom socialtjänsten i Lilla Edets kommun kom hon att trivas mycket bra och har sedan dess blivit kvar inom kommunen.
– Här har jag ständigt utvecklats och fått nya arbetsuppgifter och utmaningar.
Lotte tycker att Lilla Edets kommun är en lagom stor kommun och att det för anställda finns stora möjligheter att vara med och påverka rutiner och processer samt att på ett enkelt sätt samverka med andra enheter och förvaltningar.

Många olika uppdrag

Under årens lopp har Lotte Mossudd hunnit ha en rad olika uppdrag. 1 juli 1994, i samband med fastighetskrisen och att skuldsaneringslagen trädde i kraft, började Lotte jobba i ett projekt kring hur kommunen skulle arbeta med hantering kring budget- och skuldrådgivning. Detta blev sedan en permanent verksamhet eftersom behoven var stora.– Sedan dess har jag även varit alkoholhandläggare, samordnare för försörjningsstöd och missbruk, arbetsledare för administrationen på individ och familjeomsorg (IFO) och ansvarig för alla sociala boenden inom kommunen, berättar Lotte Mossudd.Efter en omorganisation på socialförvaltningen tillträdde Lotte i januari 2012 rollen som enhetschef för boendestöd, försörjningsstöd och administration på IFO. Från 1 juni 2015 har hon varit verksamhetschef för IFO.1 september tog Lotte klivet vidare att efterträda Sven Bergelind som chef för socialförvaltningen, till en början på 50 procent. Från och med 1 oktober är hon förvaltningschef för hela socialförvaltningen.

Tydlig, rättvis och kunnig

Sin tydlighet, känsla för rättvisa och inte minst den kunskap och erfarenhet som hon samlat på sig under sina år i kommunen ser Lotte Mossudd som en stor fördel att ha med sig i sin nya roll.
– Nu är min målsättning att hela tiden utveckla vårt arbete så att det blir så effektivt och bra som möjligt. Vi ska ge rätt hjälp, i rätt tid och på rätt sätt till de människor som verkligen behöver den. 
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »