Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-09
Senast uppdaterad: 2021-06-09

Lilla Edet väntas fortsätta växa enligt Statistiska Centralbyrån

Befolkningen i Lilla Edets kommun beräknas öka de närmaste decennierna, visar en ny befolkningsframskrivning från Statistiska Centralbyrån, SCB. Utvecklingen drivs framför allt av att inflyttningen från andra delar av landet är större än utflyttningen.

SCB:s befolkningsframskrivning är ett verktyg som används för samhällsplanering. I måndags, 7 juni, presenterades nya beräkningar för folkmängden i samtliga kommuner och län.


I Lilla Edet väntas antalet invånare år 2040 uppgå till cirka 16 400 personer. Det är
2 090 fler än i dag och skulle innebära en befolkningsökning med 15 procent. Jämfört med andra kommuner är det en förhållandevis stor befolkningstillväxt.


— Det är så klart väldigt roligt att vi fortsatt är en attraktiv kommun! Vi har många som flyttar hit och befolkningen har ökat de senaste tio åren. Det är väldigt roligt att det spås fortsätta så. Vi jobbar också mycket med frågorna kring att ligga i takt med befolkningstillväxten och vi har många byggprojekt på gång – både för att ge en god service till våra invånare i dag, men också för att vara en attraktiv kommun för de som flyttar hit, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande (C).


Befolkningstillväxten i Lilla Edet beror framför allt på att inflyttningen från andra delar av landet väntas vara större än utflyttningen i kommunen.


— Framskrivningen visar att det under perioden 2021–2040 beräknas flytta in omkring 20 300 personer från andra delar av Sverige, medan 19 400 väntas flytta ut. Att invandringen är större än utvandringen och att antalet födda väntas överstiga antalet döda bidrar även till tillväxten, säger Alexandra Malm, statistiker på SCB.

Grupperna äldre och unga ökar mest

En övergripande trend är att andelen äldre ökar och så även i Lilla Edet. I dag är 20 procent av kommunens invånare 65 år eller äldre, år 2040 väntas 22 procent vara det.


En annan grupp som kommer att växa är de unga. I Lilla Edet väntas antalet barn i skolåldern öka med 16 procent fram till 2040.

Befolkningstillväxten i länet och landet

I hela Västra Götalands län beräknas befolkningen växa med 9 procent till år 2040. Totalt väntas befolkningen i Sverige öka med nästan en miljon, från knappt 10,4 miljoner invånare 2020 till drygt 11,3 miljoner år 2040.

Om befolkningsframskrivningen

SCB publicerar årligen en framskrivning av befolkningen i Sveriges län och kommuner. Den utgör en viktig förutsättning för planeringsarbetet inom bland annat kommunala och statliga verksamheter, men även privata aktörer använder regionala befolkningsframskrivningar i sitt planeringsarbete.


Mer om befolkningsframskrivningen, länk till SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mer om hur folkmängden väntas öka mest i större län, länk till SCB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »