Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-09-28
Senast uppdaterad: 2020-09-29

Lilla Edet tappar i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat - men olika undersökningar är motstridiga

I förra veckan släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av Företagsklimatet i landets 290 kommuner. Lilla Edet sjunker 31 platser och ligger nu på plats 259. Bäst placering har kommunen i rankingen av marknadsförsörjning där vi landar på plats 50 och området konkurrens från kommunens verksamheter, där vi klättrar 103 placeringar och landar på plats 99.

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande, säger så här om resultaten:

— Det här är ett alldeles för dåligt resultat. Vi jobbar ständigt med att förbättra företagsklimatet och bemötandet. Till exempel planerar vi just nu för ”en väg in för företag”, vilket jag tror är en viktig insats kring förenkling för företag. Vi kommer självklart analysera resultatet djupare och vidta åtgärder för ett förbättrat företagsklimat. För oss politiker är företagsklimatet en prioriterad fråga - fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag och det är en av anledningarna till att ett bra företagsklimat är så viktigt för kommunen.

Undersökningen baseras på tre lika tungt viktade delar; statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), svaren i en enkätundersökning och slutligen det samlade betyget som företagarna ger företagsklimatet i kommunen. 80 företag svarade på undersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 45 procent.

Resultaten har bland annat förbättrats när det gäller konkurrens från kommunens verksamheter (+ 103), mobilnät och bredband (+42), vägnät, tåg- och flygförbindelser (+4) och kommunens service och bemötande (+3).

Läs mer om Svenskt Näringslivs Företagsklimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bättre resultat i Insiktsmätningen 2020

I Insiktsmätningen från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som presenterades i april får dock Lilla Edets kommuns myndighetsutövning ett mycket högt betyg. Lilla Edets kommun har idag plats 31 av totalt 173 deltagande kommuner. Kommunens totala Nöjd Kundindex, NKI, är 77 av max 100, och är enligt betygsskalan ett högt betyg. Ett godkänt NKI är mellan 62–69. Genomsnittliga NKI för Sverige är 73. Betyget gav oss en andraplats i Göteborgsregionen och en fjärdeplats i Västra Götalands län.

— Vi får olika resultat i olika undersökningar. Undersökningarna har utförts med olika metoder, Svenskt Näringslivs Företagsklimat är en attitydundersökning och Insikt baserar sig på upplevt resultat efter ett avslutat myndighetsärende hos kommunen. Det är motstridigt, men vi använder naturligtvis båda resultaten i vårt förbättringsarbete, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.

Läs mer om Insiktsmätningen. Öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »