Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-09-10
Senast uppdaterad: 2013-10-08

Lilla Edet starka på bemötande

Det finns ett stort engagemang för företagsfrågor i Lilla Edets kommun. Men vad tycker egentligen företagarna om kommunens service och myndighetsutövning?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) i samarbete med Stockholm Business (SBA) och Business Region Göteborg (BRG) genomför vartannat år en undersökning som ska fånga upp vad företagarna tycker och visa på förbättringsområden. 2013 års rapport visar att Nöjd-Kund-Index för Lilla Edets kommun är oförändrad i jämförelse med år 2011.

- Självklart är vi inte nöjda med att stå still. Många förbättringar har initierats under 2013 och kommunen jobbar långsiktigt och målmedvetet vidare för att nå bättre resultat, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edets kommun.

Fem myndighetsområden undersöks: Brandtillsyn, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen bygger i huvudsak på analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI) på en skala 1-100.

Det serviceområde som företagarna i Lilla Edets kommun är mest nöjda med är bemötande, vilket har ett NKI på 71. Minst nöjda är företagarna med rättssäkerheten.

Flera åtgärder har redan initierats sedan mätningen gjordes - ny webbplats med tydlig ingång för näringsliv lanserades våren 2012, nyhetsbrevet "Näringsliv" som ges ut 10 nr/år, ökat antalet företagsbesök och ett flertal tjänstemän har genomfört utbildningen "Förenkla helt enkelt".

Mycket kan göras bättre och kommunen jobbar långsiktigt och strategiskt vidare med näringslivsfrågorna.

- Vi etablerar under året "En väg in" för företagen och allmänheten. Samtidigt utökar vi företagsbesöken ytterligare. Med kunskap, kontakter och erfarenheter ska vi underlätta för företag och förtagare i kommunen. Vi ska skapa bättre möjligheter att framföra synpunkter, tydliggöra processgångar och göra tydligare återkopplingar vid både ärende och förfrågning. Givetvis fortsätter vi också att utveckla kommunens webbplats som en samlingsplats för information.
 
Kontaktuppgifter:
Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare, 0520-659540, kajsa.jernqvist@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »