Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-03-21
Senast uppdaterad: 2017-03-21

Lilla Edets skolor går mot trenden - ökar lärarbehörigheten

Andelen lärare som saknar pedagogisk högskoleexamen ökar enligt statistik som Skolverket släppt idag för läsåret 2016/17 men Lilla Edets kommunala skolor går tydligt mot trenden.

- Vi har ökat lärarbehörigheten på alla skolenheter utom en där det nästan är oförändrat och över genomsnittet i jämförbara kommuner, säger Anders Nordgren biträdande förvaltningschef i Lilla Edets kommun.

Det är tre saker som Anders Nordgren vill lyfta fram som gett den positiva förändringen:
- Vi har medarbetare som tillsammans skapar och sprider allt det goda arbete som sker dagligen i våra skolor. De känner en stolthet för sin yrkesroll. Många väljer att stanna kvar och vi har lyckats rekrytera nya behöriga lärare. Med modiga rektorer som har en tydlig inriktning på skolornas fortsatt utveckling är resultatet inte oväntat, menar Anders Nordgren och fortsätter:

- Politiken har tillsammans med oss i skolledningen beslutat om ett långsiktigt upplägg för hur skolorna ska utvecklas och genom det får vi kontinuitet och attraktiva arbetsplatser dit behöriga lärare söker sig.

2016 har också Lilla Edets kommun gjort en medarbetarundersökning som tydligt visar att medarbetare i kommunen och inom bildningsförvaltningen trivs med sitt arbete, med sina chefer och kollegor.

Fortsatt utmaning


Det råder dock fortfarande brist på behöriga lärare och situationen är allvarlig i Sverige. Det går fler elever än tidigare i både grundskolan och gymnasiet men det finns helt enkelt inte tillräckligt många behöriga lärare att få tag på.

- Trots det allvarliga läget nationellt lyckas vi i Lilla Edets kommun öka vår behörighet bland lärarkåren, avslutar Anders Nordgren.

Ta del av Skolverkets nuläge i kommunen.länk till annan webbplats

Kontakt


Anders Nordgren, biträdande förvaltningschef i Lilla Edets kommun
0520-65 97 14, anders.nordgren@lillaedet.se
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »