Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2012-05-03
Senast uppdaterad: 2012-05-24

Lilla Edets kommun ökar i Svenskt Näringslivs ranking

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv den senaste rankingen över näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. De genomför varje år en attitydstudie bland Sveriges alla 290 kommuner där man ställer ett antal frågor till företagare kring kommunernas företagsklimat. Rakningen visar att Lilla Edet Fortsätter sin klättring uppåt, denna gång med 16 platser.

Lilla Edet har gått från plats 232 till 216. I enkäten har företagarna i kommunen fått svara på vad de tycker om kommunens företagsklimat. På elva av tolv punkter tycker företagarna att kommunen blivit bättre. De punkterna var: service till företag, tillämpning av lagar och regler, konkurrens med företag, vägnät, tåg-och flyg, tele- och IT-nät, sammanfattande omdöme, allmänhetens attityder, kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder, medias attityder och skolans attityder.
 
I Göteborgsregionen placerar sig Härryda, Kungsbacka och Öckerö bäst.
 
Svenskt Näringslivs företagsklimatranking baseras främst på enkätsvar från totalt drygt 38 000 företagare från hela landet. Företagen svarar på frågor om bland annat kommunens service till företagen, konkurrens från kommunala verksamheter, attityder till företagande samt tillgång till medarbetare med relevant kompetens.  Statistiska fakta från SCB och UC påverkar också rankingplaceringen. Här tas bland annat hänsyn till hur stor del av kommunens verksamhet som är utlagd på entreprenad samt andelen kommuninvånare som under 2010 blev nyföretagsamma, det vill säga började ta aktivt ansvar för ett företag.

Här kan du läsa mer om Lilla Edets resultatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »