Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-11-16
Senast uppdaterad: 2021-11-16

Lilla Edets kommun gör en Lex Maria-anmälan

Lilla Edets kommun gör en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det handlar om en händelse där en patient skadat foten utan att personalen kunnat redogöra för när eller hur händelsen inträffat.

Händelsen

Det var i början av oktober i år som man upptäckte att en patient på ett av kommunens LSS-boenden hade skadat foten. När personalen uppmärksammade att foten såg avvikande ut larmades omedelbart sjuksköterska och patienten fick åka till sjukhus för att röntga foten. Det visade sig att patientens fot var bruten, patienten opererades och kunde därefter åka hem.

Vidtagna åtgärder

Ansvarig enhetschef har bland annat tagit upp händelsen i personalgruppen och arbetat med hur liknande händelser kan förbyggas. Enhetschefen följer regelbundet upp att direktiven följs i dialog med all personal.

Lex Maria

Lilla Edets kommun som vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO enligt Lex Maria. IVO ska se till att vårdgivaren har utrett händelsen i tillräcklig omfattning och att vårdgivaren har genomfört de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

 

Lilla Edets kommun anser att det är viktigt att vara en transparent organisation. Därför har sektor socialtjänst i november 2020 beslutat att alltid publicera information om när en anmälan till IVO görs enligt Lex Maria eller Lex Sarah. Informationen publiceras på kommunens webbplats.

Kontakta gärna

Karin Arnoldsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
karin.arnoldsson@lillaedet.se
0520-65 99 03

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »