Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-10-24
Senast uppdaterad: 2018-10-23

Lilla Edets kommun får statsbidrag för skredsäkring längs Göta älv

Karin Holmström, planerings- och exploateringschef i Lilla Edets kommun.

SGI och Delegationen för Göta älv har beslutat att tilldela Lilla Edets kommun sammanlagt 1 930 000 kr för ras- och skredsäkrande åtgärder längs med Göta älv.

Det är för tre områden som Lilla Edets kommun får statliga bidrag:

  • Stommen, Fuxerna och Götaslätten, strax söder om Lilla Edet, för utredning av stabiliteten mot Göta Älv (1,3 miljoner kr)
  • Södra delen av Skansenvägen i Lilla Edet, för utredning och åtgärder (280 000 kr)
  • En fastighet i Ryk strax norr om Ström, för utredning av stabiliteten (350 000 kr).

– I Lilla Edets kommun har vi flertalet områden utmed Göta Älv med dålig stabilitet och kvicklera. I och med att vi kan få bidrag till utredningar och åtgärder har vi större möjlighet att minska sannolikheten för skred, säger Karin Holmström, planerings- och exploateringschef i Lilla Edets kommun.

Ansöker om ytterligare bidrag

De statliga bidragen delas ut av Statens geotekniska institut (SGI) efter yttrande från Delegationen för Göta älv och bygger på en statlig bidragsnivå om 70 procent av de totala kostnaderna.

SGI kommer även att ha en andra ansökningsomgång i höst för att ge kommunerna en ny chans att söka bidrag. Sista ansökningsdatum är den 1 november.

– Vi har redan ansökt om bidrag för fler områden där vi nu inväntar besked från SGI. Vi kommer även att ansöka för ytterligare områden, till exempel för fortsättningen av Skansenvägen och området kring reningsverket i Hjärtum, säger Karin Holmström.

På uppdrag av regeringen

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder längs med älven som ska minska sannolikheten för ras och skred. Under 2018 finns 40 miljoner kronor tillgängliga för utdelning i statliga bidrag och under 2019 90 miljoner kronor. Kommunerna ansöker om bidrag.

I delegationen ingår representanter för Lilla Edets, Vänersborgs, Trollhättans, Ale och Kungälvs kommuner, Göteborgs stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

Läs mer om delegationen för Göta älv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om SGI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »