Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-05-05
Senast uppdaterad: 2020-05-05

Lilla Edets kommun får framtidens dricksvatten från Vänern

Tidigare har Uddevalla tagit beslutet att ansluta sig till Trollhättan Energis nya råvattenledning ute i Vänern, för att säkra framtidens dricksvatten. Nu har även Lilla Edets kommunfullmäktige beslutat om samarbete och med start 2026 ska färdigt dricksvatten köpas direkt från Trollhättans nya vattenverk.

Trollhättan Energis styrelse och ägaren Trollhättans Stad har beslutat att de kommande sex åren investera totalt 1,5 miljarder i ett nytt vattenverk, en ny råvattenledning ute i Vänern, utvecklade reningsprocesser vid Arvidstorps avloppsreningsverk samt fortsatt förnyelse av distributionsnätet. Det ska säkra att invånarna får trygga och hållbara leveranser även i framtidens Trollhättan.

Klartecken även från Lilla Edet

Just nu pågår intensiv projektering av det nya vattenverket samt råvattenledningen med tillhörande anläggningar. Ledningen, där råvattnet ska tas, sträcker sig fem kilometer ut i Vänern från Nordkroken i Vargön.


Den 8 april beslutade Uddevalla att man via sitt vattenbolag Västvatten ska ansluta sig till projektet och dra en vattenledning från Trollhättan Energis nya råvattenledning till sitt vattenverk i Uddevalla. Igår (måndag 4 maj) beslutade Lilla Edets kommuns fullmäktige att göra samma sak, men också att ta steget fullt ut och köpa helt färdigt dricksvatten från Trollhättan. De nya vattenledningarna till Lilla Edets kommun kommer således gå via Trollhättans nya vattenverk, medan Uddevalla enbart leder råvattnet från Vänern hem till sig och bearbetar det till färdigt dricksvatten i sitt eget verk.


– De utredningar och analyser vi gjort kring vår framtida dricksvattenförsörjning visar att förutsättningarna för att både ha eget vattenverk och dessutom ansluta till Trollhättan för redundans är såväl tekniskt olämpligt som ekonomiskt ohållbart. Därför är kommunfullmäktiges beslut glädjande och det känns bra att ha fått en tydlig riktning att arbeta efter. Denna lösning medför ett robust system som säkerställer att våra invånare kan få ett framtida dricksvatten av hög kvalitet, säger Franz Wallebäck, enhetschef vatten och avlopp i Lilla Edets kommun.

"Samhällsekonomiskt klokt"

Idag tar Lilla Edets kommun största delen av sitt dricksvatten från Göta älv, precis som Trollhättan. Att istället ta råvattnet från Vänern ger högre kvalitet.

– Ju fler som kan dra nytta av den här långsiktiga satsningen och dela på kostnaderna, desto bättre är det förstås ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Trollhättan Energis vatten- och avloppschef Synnöve Holm.


Trollhättan Energi är nu mitt uppe i tillståndsprövningen, som i slutänden ska landa i en så kallad vattendom från Mark- och miljödomstolen.

Start i höst

Ambitionen är att anläggningarbetena ska kunna starta i höst. År 2026 ska hela projektet med ny ledning, nytt vattenverk och utvecklad rening av avloppsvattnet vara klart. Plus att ledningsnätet ständigt förbättras.

– VA-investeringar är viktiga för den totala samhällsutvecklingen och säkerställer framtida generationers leverans av dricksvatten, vårt viktigaste livsmedel. VA-investeringar är också en viktig komponent i Lilla Edets kommuns möjlighet att växa och utveckla områden för nya bostäder och verksamheter. Utvecklingen av Lödöse är beroende av ett stärkt VA-system, liksom det framtida exploateringsområdet vid Öresjö, konstaterar Franz Wallebäck, enhetschef vatten och avlopp i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »