Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-04-23
Senast uppdaterad: 2020-04-23

Lilla Edets kommun får ett ännu högre betyg för företagsklimatet

I går presenterade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Öppna jämförelser – företagsklimat 2019. Företagarna i Lilla Edet ger kommunens myndighetsutövning ett mycket högt betyg och högst betyg får vi i livsmedelskontrollen. Det sammanvägda betyget ger oss en andraplats i Göteborgsregionen och en fjärdeplats i Västra Götalands län. Totalt deltog 173 av 290 kommuner.

Det är kommunernas myndighetsutövning inom områdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd som mäts och som visar Nöjd-Kund-Index (NKI) för Sveriges kommuner. De som svarat på enkäten är företagaren som haft ett ärende hos kommunen. Frågorna som besvaras är inom serviceområdena: bemötande, kompetens, rättssäkerhet, information, tillgänglighet samt effektivitet.

Målinriktat och engagerat arbete

Lilla Edets kommun har idag plats 31 av totalt 173 deltagande kommuner, 2018 hade vi plats 87. Kommunens totala NKI är 77 (max 100) och är enligt betygsskalan ett högt betyg. Det är en höjning med 56 platser i rankingen och NKI +4. Ett godkänt NKI är mellan 62–69. Genomsnittliga NKI för Sverige är 73. Betyget ger oss också en andraplats i Göteborgsregionen och en fjärdeplats i Västra Götalands län.


– Ett fantastiskt resultat! Det är en riktigt bra ökning som vi ska vara stolta över. Det visar att våra tjänstepersoner är målinriktade och har ett engagemang för att våra företagare ska få en allt bättre service för att kunna fortsätta utveckla sina företag, säger Kajsa Jernqvist, kommunens näringslivsutvecklare och fortsätter:

– Så klart är det inte slut här, vårt arbete fortgår med att utveckla vårt myndighetsutövande för att göra det så enkelt som möjligt för våra företagare.


– I kommunens näringslivsstrategi påtalar vi vikten av snabb och effektiv myndighetsutövning tillsammans med ett gott bemötande. Företagsklimatet är en prioriterad fråga för oss politiker och det är glädjande att se att vårt arbete med näringslivsstrategin tillämpas i verksamheterna. Att det leder oss framåt i arbetet bekräftas också genom den här undersökningen, säger Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande.

Livsmedelskontrollen får högsta betyg

Livsmedelskontrollen har gjort en fantastisk insats NKI på 90 som placerar oss på plats 2 i Sverige.


– Det är kul att våra satsningar ger resultat. Våra redan goda resultat har förbättrats ytterligare. Extra glädjande är att få så höga siffror för bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Uppenbarligen så anser den absoluta merparten av företagarna som har kontakt med oss att de blir väl bemötta, säger Kristian Nordström miljö- och byggchef.


Läs hela rapporten från SKR:s - Öppna jämförelser 2019: Företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »