Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-01-18
Senast uppdaterad: 2021-01-18

Lilla Edet pilotkommun i folkhälsoprojekt med Generation Pep

Nu laddar Lilla Edets kommun för att dra igång ett nytt folkhälsoprojekt tillsammans med Generation Pep till våren! Tillsammans med fyra andra kommuner har Lilla Edet blivit utvalda att delta.

Tillsammans med Katrineholm, Sundbyberg, Uppsala och Vårgårda kommuner ska Lilla Edet arbeta för en bättre hälsa bland barn och unga.

Generation Pep är samarbetspartner

Generation Pep som startades på initiativ av kronprinsessparet har som vision att alla barn och unga i Sverige ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Sedan 2016 har organisationen arbetat för att engagera hela samhället kring dessa frågor, eftersom det är ett för stort arbete för en enskild aktör att lösa på egen hand. Kommunalråd Julia Färjhage:

— I förslaget till nytt folkhälsoprogram är ett av de prioriterade områdena barn och ungas hälsa och livsvillkor. Anledningen till att det området prioriteras är att vi i den sociala kartläggningen ser att barn och unga i vår kommun har sämre levnadsvanor jämfört med genomsnittet i Västra Götaland. De rör sig till exempel mindre och har sämre matvanor än genomsnittet. Arbetet med Generation Pep är ett sätt att förbättra barn och ungas hälsa – vilket är oerhört viktigt!

Pilotprojekt

Nu har den tidigare friidrottsstjärnan Carolina Klüft som är verksamhetschef på Pep och ansvarig för projektet meddelat att Lilla Edet är en av de utvalda kommunerna.

Under våren startar projektet med syfte att ta fram en modell för ett systematiskt folkhälsoarbete med tydliga strategiska mål och mätbara handlingsplaner.

— Att äta hälsosamt och röra på sig regelbundet är grundläggande för en god hälsa såväl fysiskt som psykiskt och har även en sjukdomsförebyggande effekt. Att främja hälsosamma vanor med tidiga insatser bland barn och unga kan ge stor effekt som ackumuleras under hela livet. Det är inte bara bra för individen utan också lönsamt för samhället i stort, säger folkhälsoutvecklare Sofia Enström, Lilla Edets kommun. 

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »