Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-09-24
Senast uppdaterad: 2019-09-24

Lilla Edet fortsätter klättra i årets rankning av företagsklimatet

Idag har Svenskt Näringsliv släppt årets ranking av Företagsklimatet i landets 290 kommuner. Lilla Edet klättrar sju platser och ligger nu på plats 228. Bäst placering har kommunen i rankingen av nyföretagande där vi landar på plats 37 och har klättrat 191 placeringar.

Julia Färjhage, kommunstyrelsens ordförande, säger så här om resultaten:

— Jag gläder mig särskilt åt vår klättring och placering inom nyföretagande. Extra glädjande är det att ökningen är störst för kvinnors och ungas nyföretagande. För oss politiker är företagsklimatet en prioriterad fråga och nu måste vi fortsätta att utveckla vårt näringslivsarbete för att förstärka den positiva trenden. Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag och det är en av anledningarna till att ett bra företagsklimat är så viktigt för kommunen.


Undersökningen baseras på tre lika tungt viktade delar; statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), svaren i enkätundersökningen och slutligen det samlade betyget som företagarna ger företagsklimatet i kommunen. 74 företag svarade på undersökningen vilket innebär att svarsfrekvensen hamnade på 41 procent.


Resultaten har bland annat förbättrats när det gäller kommunpolitikers attityder +55 placeringar, tjänstemännens attityder till företagande med +51 placeringar och konkurrens från kommunen med +44 placeringar.


— Vi är glada att vi fortsätter klättra i rankingen, men vi har fortfarande en lång väg att vandra. Att vi gör en sådan stor förbättring just när det kommer till nyföretagsamhet hänger troligen ihop med konjunkturen som gått på högvarv samt att vi har fortsatt det enträgna arbetet tillsammans med Nyföretagarcentrum Väst. Vi är en liten kommun så små förändringar i företagarnas attityd gör stor skillnad för oss, säger Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare i Lilla Edet.

 

Läs mer om rankningen och se resultatet i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »