Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-05-16
Senast uppdaterad: 2017-05-16

Lilla Edet får statsbidrag för Skapande skola och Skapande förskola

Kulturrådet delar varje år ut statsbidraget Skapande skola till landets grundskolor. Skapande skola är tänkt att bidra till ett stärkt samarbete mellan kultur och skola. Kultur och fritid inom Lilla Edets kommun har beviljats ett bidrag på 300 000 kronor för 2017-2018. Kommunen har också fått statsbidrag på 630 000 för samma period inom ramen för pilotprojektet Skapande förskola som vänder sig mot 3-5 åringar.

Tanken bakom Skapande skola är att bidra till ett stärkt samarbete mellan det professionella kulturlivet och skolverksamhet. Målet är att ge eleverna tillgång till kulturens olika uttrycksformer och att deras möjligheter till att skapa på egen hand ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. Sedan 2014 har Lilla Edets kommun fått statsbidrag för Skapande skola och för år 2017-2018 får Lilla Edets kommun ett bidrag på 300 000 kronor.

Nu ska kultur och fritid i samarbete med skolorna sätta ihop ett program inför höstterminen. Kultursamordnare Anna Svensson berättar:

— Programmet är inte klart än, men vi planerar bland annat ett LAN under höstlovet, något som varit populärt tidigare år.

Nu under vårterminen har tidigare medel från Skapande skola bland annat möjliggjort Spoken word för årskurs 8, lajv för årskurs 6 och dansa matte och cirkusskola för årskurs 3. Högstadiet har haft en kulturfriluftsdag som bland annat innehöll en guidad stadsvandring i Göteborg i konstens tecken för årskurs 9 samt skolbio, origami, animation, serieteckning, tennsmide, cirkusskola, virka stort och medeltida tema för årskurs 7-8.

Skapande förskola


Lilla Edets kommun har som en av totalt 20 kommuner i Sverige fått statsbidrag från Kulturrådet för Skapande förskola. Skapande förskola är ett pilotprojekt som vänder sig mot 3-5 åringar, där utvalda kommuner erbjuds ett professionellt scenkonstutbud.  Sammanlagt har Lilla Edets kommun fått 630 000 kronor för 2017-2018.  Satsningen på totalt 10 miljoner kronor riktar sig till kommuner där det av olika skäl kan vara svårt att ta del av professionell kultur. Målet är att barnen vid tre eller fyra tillfällen ska få uppleva konst, kultur och kulturteater. Målet är att nå så många av kommunens 3-5 åringar som möjligt. Även de privata förskolorna i kommunen har bjudits in att delta. Kultursamordnare Anna Svensson berättar:

— Det är glädjande att Lilla Edets kommun har blivit utvald att ta del av Skapande förskola. Det har också varit en väldigt positiv resons från förskolorna hittills. 

Den första aktivitet som nu anordnas inom ramen för Skapande förskola är "Mårten tittar ut" med Hedmans teater. Föreställningen är ett blomstrande äventyr som handlar om Mårten och hans vän Kaninen och om deras trädgård och det som växer där. Sammanlagt blir det tio teaterföreställningar ute på förskolor och en öppen familjeföreställning 3 juni.  

— Längre fram i höst, under oktober, planerar vi också musikteater för förskolebarn med Markatta Musikteaters föreställning "Drömskafferiet", berättar Anna Svensson.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »