Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-11-23
Senast uppdaterad: 2017-11-23

Lilla Edet får statligt bidrag för ökat bostadsbyggande

199 kommuner runt om i landet får dela på cirka 1,8 miljarder kronor från regeringen i stöd till ökat bostadsbyggande under 2017, det meddelade Boverket igår. Lilla Edets kommun har beviljats drygt 1, 3 miljoner kronor. Kommunerna i Västra Götalands län fick sammanlagt 270 miljoner.

- Det är så roligt att Lilla Edets kommun är en av de 199 kommunerna som får ta del av den statliga byggbonusen. Just nu har vi bra fart på bostadsbyggandet och intresset ökar i vår region och för att flytta till Lilla Edets kommun, säger Carlos Rebelo Da Silva, kommunalråd i Lilla Edets kommun.Anna Stenlöf, samhällsbyggnadschef gläder sig också åt beskedet:- Bidraget ger oss möjlighet att öka vår produktionskapacitet genom att kvalitetssäkra och effektivisera våra arbetsprocesser för att göra bostadsbyggandet möjligt. Ju skickligare vi blir i vår roll som kommun desto bättre blir förutsättningarna för ett ökat byggande.I april 2016 fattade regeringen beslut om införa en så kallad statliga byggbonus, ett statsbidrag som tillkommit för att få fart på bostadsbyggandet i Sverige. Intresset för statens stöd till bostadsbyggande har ökat kraftigt, från 114 kommuner som ansökte 2016 till 204 kommuner 2017. Kommunerna som är med och delar på bidraget har i år gett startbesked till 73 372 nya bostäder jämfört med 49 624 bostäder under förra året, skriver Boverket i sitt pressmeddelande.Kommunbonusen betalas ut årligen till de kommuner som ansöker om bidraget och uppfyller de krav, som till exempel riktlinjer för bostadsförsörjning, som ställs. Pengarna som kommunerna ansökt om ger stöd för perioden 1 augusti 2016 till augusti 2017.Under 2016 hade kommunen en befolkningsutveckling på 4,2 procent, tredje mest i Sverige.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »