Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-08-30
Senast uppdaterad: 2021-08-30

LEADER längs Göta Älv planerar inför ny programperiod – välkommen med dina synpunkter!

Flygbild över Lödöse

EU-programmet LEADER längs Göta Älv har sedan 2014 gett stöd till projekt för lokal hållbar utveckling i Ale och Lilla Edet samt delar av Trollhättans, Vänersborgs och Göteborgs kommuner. En ny programperiod löper mellan 2023 – 2027 och en ny strategi håller på att utformas. Välkommen med dina tankar och synpunkter!

LEADER längs Göta Älv ska utifrån det geografiska områdets förutsättningar och möjligheter ta fram en strategi som beskriver hur man ska arbeta för att utveckla vår landsbygd och våra tätorter. Som en del i att ta fram underlag bjöd LEADER längs Göta Älv vid flera tillfällen i våras in föreningar, företagare, kommuner och allmänhet till workshops kring vårt områdes styrkor, svagheter och möjligheter. En arbetsgrupp på LEADER längs Göta Älv arbetar nu för fullt med strategin som ska skickas in till Jordbruksverket 15 oktober.

Välkommen med dina synpunkter fram till 20 september

Grundtanken med leadermetoden är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av de som bor och verkar i ett område och därför är det viktigt att strategin förankras. Du är välkommen att komma in med dina synpunkter fram till 20 september.

Jordbruksverket styr mycket av formen på strategin men innehåll, inriktning och arbetssätt är något som leaderområdet själv arbetar fram. Därför är dina tankar och synpunkter viktiga!

Läs mer på LEADER längs Göta Älvs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »