Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-05-19
Senast uppdaterad: 2021-05-19

Kronprinsessparet i digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande

Igår tisdag 18 maj mötte kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage, Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i ett digitalt möte. Fokus under mötet var pandemins påverkan på Lilla Edets kommun men också om kommunens utveckling i stort.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel genomför just nu digitala träffar med Sveriges kommuner för att skapa sig en bild över hur pandemin påverkat landet. Under tisdagseftermiddagen var det Lilla Edets kommuns tur.


– Det var ett mycket trevligt och hjärtligt samtal och Kronprinsessparet var genuint intresserade av hur invånarna och medarbetarna i Lilla Edets kommun påverkats av pandemin. Vi samtalade bland annat om hur personalen inom äldreomsorgen påverkats av de tuffa arbetsförhållanden som pågått under lång tid men också om den mer positiva effekten att handelsindexet i kommunenen stärkts under pandemin. Jag tycker att det är ett väldigt fint initiativ av Kronprinsessparet att genom digitala möten besöka landets kommuner och samtala kring pandemins effekter, säger Julia Färjhage.

Julia fick också möjlighet att berätta om kommunens vackra natur, den positiva befolkningsutvecklingen som kommunen haft under lång tid tack vare infrastruktursatsningar men också om kommunens utmaningar kring folkhälsan.

 

– Jag berättade om de utmaningar vi identifierat i och med den sociala kartläggningen och hur vi jobbar för att förbättra folkhälsan i kommunen. Det förde oss in på att Lilla Edet är pilotkommun i Generation pep, ett folkhälsoarbete med fokus på barn och unga som Kronprinsessparet själva är initiativtagare till. Kronprinsessparet var väl insatta i att vi är en pilotkommun och var väldigt intresserade av vårt pågående arbete, fortsätter Julia Färjhage.

 

Kronprinsessparet ställde också frågan om varför Julia valde att engagera sig politiskt vilket utmynnade i att Julia berättade om hur spännande och givande det är att politiskt verka där man lever och bor.

 

Kronprinsessparet tackade för besöket och framförde även en varm hälsning till alla kommuninvånare och medarbetare i Lilla Edets kommun.

 

– Jag avslutade med att hälsa Kronprinsessparet varmt välkomna till vår kommun för att ta del av den nya basutställningen på Lödöse museum som invigs inom kort och för att vandra pilgrimsleden längs med Göta älv och uppleva vår vackra natur, avslutar Julia Färjhage.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »