Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-03
Senast uppdaterad: 2021-09-20

Kräftpest konstaterad i Bäveån

Uppdatering 2021-09-20:

Nu har kräftpest även konstaterats i Öresjö och uppströms liggande sjöar och vattendrag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kräftpest har konstaterats i Bäveån. Igår beslutade därför länsstyrelsen att det inom det kräftpestsmittade området är det förbjudet att:

  1. fånga kräftor
  2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
  3. använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.


Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektion.


Beslutet gäller hela Bäveåns sträckning, från Byfjorden i Uddevalla till Sågbron på gränsen mellan Lilla Edet och Vänersborg samt biflöden till Bäveån.


Beslutet gäller från och med 2 september 2021 och fram till och med 2 september 2023.

Prover tagna på döda kräftor

Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) har på uppdrag av Öresjö Fiskevårdsområde, Trollhättans Stad och länsstyrelsen analyserat fem kräftor som påträffats döda nedströms Sågbron i Sågån inom Bäveåns avrinningsområde. Analyssvar inkom till länsstyrelsen 25 augusti 2021, vilket visade att samtliga kräftor var smittade av kräftpest.

Frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta miljöinspektör Maria Olsson på maria.olsson@lillaedet.se eller 0520-65 96 16.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »