Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-03-27
Senast uppdaterad: 2020-03-27

Kommunen vill underlätta för det lokala näringslivet i den rådande situationen

Situationen med coronaviruset ställer oss alla inför svåra påfrestningar. Många av de åtgärder som införs för att motverka smittspridning slår hårt mot det lokala näringslivet – och i förlängningen vårt välstånd och vår välfärd.

Regeringen har lanserat stödpaket för att minska den ekonomiska smällen för näringslivet i vårt land. Lilla Edets kommun vill gärna hjälpa det lokala näringslivet genom att underlätta för företag.


Åtgärderna innebär att kommunen kan ge anstånd (längre betalningstid) för:

  • Avgifter knutna till serveringstillstånd för alkohol.
  • Avgifter kopplat till bygglov, tillsyn och övriga tillstånd inom plan- och bygglagens område.
  • Avgifter kopplat till livsmedelskontroll och miljötillsyn.
  • Avgifter kopplat till vatten- och avloppstjänster och avfallshantering.
  • Avgifter för markupplåtelser av offentlig plats.


Vidare så gör Lilla Edets kommun följande för att underlätta för dig som företagare:

  • prioriterar verksamhetskritiska myndighetstjänster.

Annat stöd du kan få som företagare

Business Region Göteborg har startat upp ”Företagslots Extra”. Där kan du som är företagare få information om de nationella stödpaketen, vägledning och rådgivning.

Företag som har fått, eller riskerar att få, ekonomiska problem på grund av coronaviruset har också möjlighet att vända sig till Företagsakuten för kostnadsfri ekonomisk rådgivning.

Läs mer om annat stöd du kan få som företagare.

Mer om hur kommunen arbetar kring viruset

Du hittar mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset/sjukdomen covid-19 på samlingssidan lillaedet.se/corona Länk till annan webbplats.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »