Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-12-18
Senast uppdaterad: 2020-12-03

Kommunens personuppgiftsansvar förs över till nya nämnder från årsskiftet

Från och med årsskiftet 2020/2021 förändras den politiska organisationen i Lilla Edets kommun och sex nämnder blir tre; bildningsnämnd, samhällsnämnd och socialnämnd. Då ändras också personuppgiftsansvaret enligt dataskyddsförordningen GDPR på så sätt att personuppgiftsansvaret förs över till de tre nya nämnderna. Detta vill vi informera dig som kommuninvånare om. Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och sparas på ett säkert sätt i enlighet med GDPR.

Det finns olika anledningar till att vi behöver hantera och spara dina personuppgifter. Syftet med att hantera personuppgifter är för att kunna utföra olika typer av samhällsfunktioner och ge dig så bra service som möjligt.


För att kommunen exempelvis ska kunna leverera vatten till din fastighet, så behöver vi ditt personnummer och fastighetsbeteckning. Har du barn som ska gå i skolan behöver vi veta personnummer och adress till dig och ditt barn. För varje personuppgiftsbehandling måste det finnas ett specifikt ändamål. Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och sparas på ett säkert sätt i enlighet med GDPR.

Personuppgiftsansvar från 1 januari 2021

De nämnder som är personuppgiftsansvariga i Lilla Edets kommun från 1 januari 2021 är kommunstyrelse, bildningsnämnd, samhällsnämnd, socialnämnd och valnämnd. Lilla Edets kommun har gemensam överförmyndarnämnd med Stenungsund, Tjörn och Orust kommun. Länk till annan webbplats.

Läs mer om dataskyddsförordningen GDPR och hur kommunen hanterar personuppgifter.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »