Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-08-21
Senast uppdaterad: 2017-08-21

Kommunens lekplatser säkerhetskontrollerade

I juni gjordes en grundlig säkerhetsbesiktning av kommunens lekplatser av ett externt bolag. Där konstaterades bland annat att det av säkerhetsskäl är nödvändigt att plocka bort viss lekutrustning i väntan på reparation.

– Vi har nu påbörjat sammanställningen av vilken lekutrustning som behöver beställas och repareras, berättar Lars Spirberg, enhetschef VA, gata, park.Framöver ska tillsyn av samtliga lekplatser ske en gång i veckan och en funktions- och säkerhetsbesiktning ska genomföras fyra gånger om året av kommunen. En gång om året ska även en säkerhetsbesiktning utföras av ett oberoende, externt bolag.– Vår målsättning är att kompletterande utrustning ska vara på plats och att arbetet med reparationer ska vara klara under hösten, säger Lars Spirberg.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »