Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-10-17
Senast uppdaterad: 2013-10-17

Kommunens lärledare inspirerar

Under två år arbetar alla grundskolelärare med en kommunövergripande satsning. Genom lärgrupper som leds av elva utsedda lärledare ska skolan utveckla tankesättet kring lärande och bedömning.

Satsningen har uppmärksammats i regionen. Den 29 oktober är lärledarna inbjudna att berätta om modellen på Mötesplats Skola, en stor konferens som anordnas av GR (Göteborgsregionen).

- Lärledarna ska sprida vår syn på kompetensutveckling och hur vi har valt att lägga upp arbetet, berättar bildningschef Maria Andersson.

Syftet med hela satsningen är på sikt att förbättra skolresultaten och att det ska märkas för den enskilda eleven.

Arbetet inleddes med en studiedag i mars i år, på temat formativ bedömning. Det handlar om att bli duktig på att förklara för varje elev vilka kunskapsmålen är, var eleven står och var han eller hon ska. Genom regelbunden, tydlig feedback blir det enklare för eleven att nå längre och bedömningen blir en del av undervisningen.

Lärgrupperna träffas varje månad för att arbeta med olika teman. Det resulterar i en handlingsplan som lärarna sedan tar med sig ut i sina klasser.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »