Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-07-09
Senast uppdaterad: 2021-07-09

Kommunen reducerar avgifterna för serveringstillstånd för att underlätta för restauranger i en svår ekonomisk tid

Interiör av en restaurang med bar

På senaste sammanträdet sänkte kommunfullmäktige ansökningsavgiften för serveringstillstånd med 50 procent under 2021. Kommunfullmäktige tog samtidigt bort avgifterna för alkoholtillsynen helt under året.

Enligt alkohollagen får kommunen ta ut en avgift för prövningen av ansökan om serveringstillstånd och en avgift för tillsyn av restauranger med serveringstillstånd. Ansökningsavgiften för serveringstillstånd i Lilla Edets kommun varierar beroende på vilken typ av tillstånd ansökan gäller. Restauranger med serveringstillstånd betalar en årlig tillsynsavgift som består av en fast och en rörlig del som baseras på verksamhetens alkoholomsättning.


Under Coronapandemin har många restauranger drabbats hårt ekonomiskt beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att kunder uteblivit, då alla uppmanats att begränsa sina sociala kontakter. Öppettiderna på serveringsställen har också begränsats rejält under pandemin.


I dagsläget finns det sex restauranger i kommunen som har stadigvarande serveringstillstånd. För att underlätta för branschen beslutade kommunfullmäktige att reducera avgifterna för serveringstillståndsansökningar med 50 procent under 2021. Fullmäktige beslutade också att helt ta bort avgifterna för alkoholtillsyn under året.

 

Mer om avgifter och taxor.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »