Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-04-17
Senast uppdaterad: 2020-04-17

Kommunen erbjuder lunch till gymnasieelever

Anna Chorell (M) och Carin Thorén-Hansson (S), ordförande respektive vice ordförande i utbildningsnämnden.

Coronapandemin medför stora utmaningar för vårt samhälle. Sedan i mars sker landets gymnasieskolors undervisning på distans för att bromsa spridningen av coronaviruset. Nu erbjuder Lilla Edets kommun lunch till gymnasieelever som pluggar hemma.

Utbildningsnämndens ordförande Anna Chorell (M) har nu tagit ett ordförandebeslut om att gymnasielever som studerar hemifrån och är folkbokförda i Lilla Edets kommun ska erbjudas skollunch i Fuxernaskolan och Tingbergsskolan. Detta gäller under vardagar (ej lovdagar), från och med måndag 27 april och resten av vårterminen. Om distansundervisning fortfarande krävs under höstterminen kan det eventuellt bli aktuellt att förlänga erbjudandet, men då behövs ett nytt politiskt beslut.

Viktigt med lagad måltid

Syftet med beslutet är att säkerställa att kommunens gymnasielever får en lagad lunchmåltid.


– Det är viktigt att de får i sig den energi och näring som krävs för att de ska kunna må bra och prestera i sina studier. Samtidigt vet vi att det för en del familjer, som har sämre ekonomiska förutsättningar, blir en stor extrakostnad att behöva betala för luncher, när eleverna i vanliga fall får detta i skolan. I vissa fall har inte ens ungdomarna möjlighet eller tillgång till lunch hemma, säger Carin Thorén-Hansson (S), vice ordförande i utbildningsnämnden.


Initiativet till att, i Lilla Edets kommun, erbjuda gymnasieelever lunch kom från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Förslaget fick genast gehör hos kommunens fem styrande partier och ett nämndordförandebeslut kunde fattas.

Fokus på myndigheters rekommendationer

Den praktiska lösningen förbereds nu. I den ingår att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller smittspridning.


– Lunchen till gymnasieeleverna ska serveras på Fuxernaskolan och Tingbergsskolan, efter att grundskoleeleverna ätit klart och lämnat skolmatsalarna. Kostenhetens personal kommer se till att tillräckligt avstånd mellan eleverna kan hållas i matsalen. Skulle intresset för att komma och äta skollunch visa sig vara så stort att avstånd enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan hållas får vi lösa detta på annat sätt. Då kommer istället lunchlådor, att äta hemma, delas ut utanför skolmatsalen, säger Anna Chorell (M), ordförande i utbildningsnämnden.


Givetvis behöver ungdomarna vara helt symtomfria för att besöka skolmatsalen.


Du som är gymnasieelev kan läsa mer och beställa lunch på lillaedet.se/gymnasielunch Öppnas i nytt fönster.


Mer information om hur kommunen arbetar kring coronaviruset/sjukdomen covid-19 hittar du på samlingssidan lillaedet.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »