Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-09-21
Senast uppdaterad: 2020-09-21

Kommunen använder drönare för flygfotografering

Geodataenheten behöver ibland göra flygfotografering med drönare som ett stöd i vårt arbete.

Fotomaterialet vi framställer med hjälp av drönaren kan bestå av både stillbildsfoto och film. Detta använder vi för uppdatering av våra ortofoton samt för generering av 3D-modeller över ett område eller en byggnad, som underlag för att exempelvis ta fram en detaljplan.


Fotograferingen sker oftast på hög höjd, cirka 120 meter. Ibland behöver vi dock flyga på lägre eller högre höjd beroende på ändamålet.


Från och med 1 januari 2021 kommer nya regler för flygning med drönare att gälla. Just nu ser geodataenheten över nödvändiga tillstånd hos ansvariga myndigheter.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »