Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-06-04
Senast uppdaterad: 2019-06-04

Kommande utställning: Avfallsplan

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan som omfattar allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för hur kommunen långsiktigt planerar för förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. Syftet med avfallsplanen är att förebygga avfall och utveckla hantering av det avfall som trots det uppstår.

Utställning av förslag på Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030 kommer att ske för yttrande från fastighetsägare och andra intressenter enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kapitlet 42 §. Avfallsplanen är en del av den kommunala renhållningsordningen. Utställningsperiod: 2019-06-18 - 2019-10-31


Planens huvudsakliga innehåll är mål och åtgärdsområden inom områdena:

 • Förebyggande - Avfallet ska minska, då minskar miljöpåverkan och kostnader.
 • Återanvändning - Allt som kan återanvändas ska återanvändas.
 • Återvinning - Avfallshantering på bästa möjliga vis.
 • Fysisk planering - Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen.
 • Användarfokus - Användare ska vara nöjda och bidra till en hållbar avfallshantering.
 • Nedskräpning - Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp.
Handlingarna publiceras på lillaedet.se/avfallsplan tisdag 18 juni. På lillaedet.se/avfallsplan hittar du också mer information, frågor och svar och formulär för att lämna in synpunkter.

 

Utsällningsplatser

 • Återvinningscentralen, Göta Bruks väg 1.
 • Lilla Edets kommun, Järnvägsgatan 12 Lilla Edet.
 • Lödöse museum, Museivägen 1 Lödöse.
 • Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 61 Göteborg.
 • lillaedet.se/avfallsplan

Synpunkter

Synpunkter kan skickas in på flera olika sätt.

 • Via formuläret på lillaedet.se/avfallsplan
 • E-post till kommunen@lillaedet.se, skriv ” TN2019/192” i ärenderaden.
 • Brev, märk kuvertet med ”TN2019/192”. Adress: Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet


Samrådsmöten

Samrådmöten hålls vid fem olika tillfällen och platser. Du är välkommen till alla möten, oavsett var du bor. 


Tisdag 3 september, kl. 18-19

Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Onsdag 4 september, kl. 18-19

Östra roten (kommunhuset), Lilla Edet

Måndag 9 september, kl. 18-19

Västerlanda bygdegård, Västerlanda


Onsdag 10 september, kl. 18-19

Hjärtumsgården, Hjärtum


Datum och tid ej klart

Lödöse museum, Lödöse


Frågor ställs till Enheten Avfall & Återvinning genom kommunens växel 0520-65 95 00, e-post tekniska@lillaedet.se, besök eller brev till adress Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »