Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-04-18
Senast uppdaterad: 2019-04-26

Kommande utställning: Avfallsföreskrifter

Lilla Edets kommun har tagit fram förslag på nya föreskrifter om avfallshantering. Innan dessa antas i kommunfullmäktige ska utställning och samråd ske enligt Miljöbalk (1998:808) 15 kapitel 42 §.

Utställningen sker under perioden 6 maj till 17 juni 2019. Föreskrifter om avfallshantering i Lilla Edets kommun är en del av den kommunala renhållningsordningen. Handlingarna publiceras 6 maj på lillaedet.se/avfallsföreskrifter samt görs tillgängliga på utställningsplatserna listade nedan.


De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär:

 • att matavfall ska sorteras ut från annat avfall
 • färre krav på utformning av avfallsutrymmen
 • att fett från fettavskiljare nu bedöms vara verksamhetsavfall
 • förtydliganden kring delade kärl
 • utökad uppgiftsskyldighet för verksamheter
 • förtydliganden om väg till hämtstället samt konsekvenser om föreskrifterna inte följs


Utställningsplatser

 • Återvinningscentralen, Göta Bruks väg 1, Göta
 • Lilla Edets kommun, Medborgarservice, Järnvägsgatan 12, Lilla Edet.
 • Lilla Edets bibliotek, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet.
 • Lödöse museum, Museivägen 1, Lödöse
 • lillaedet.se/avfallsföreskrifter


Synpunkter

Synpunkter kan skickas in på flera olika sätt.

 • Via formuläret på lillaedet.se/avfallsföreskrifter.
 • E-post till kommunen@lillaedet.se, skriv ” TN2019/166” i ärenderaden.
 • Brev, märk kuvertet med ”TN2019/166”. Adress: Lilla Edets kommun, 463 80, Lilla Edet.

Samrådsmöten för fastighetsägare

Ett antal samrådsmöten för fastighetsägare sker på flera platser i kommunen. Du är sjlävklart välkommen till alla möten, oavsett plats!

 

Måndag 20 maj, kl 18-19

Västerlanda bygdegård, Västerlanda


Onsdag 22 maj, kl 18-19

Hjärtumgården, Hjärtum

Torsdag 23 maj, kl 18-19

Lödöse museum, Lödöse


Måndag 10 juni, kl 18-19

Östra Roten (kommunhuset), Lilla Edet

Tisdag 11 juni, kl 18-19

Östra Roten (kommunhuset), Lilla Edet

 

Frågor ställs till Enheten Avfall & återvinning genom kommunens växel 0520-65 95 00, e-post tekniska@lillaedet.se, besök eller brev till adress Lilla Edets kommun, 463 80 Lilla Edet.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »