Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-04-16
Senast uppdaterad: 2020-04-29

Känner du oro att barn far illa hemma?

På grund av Coronaviruset behöver många barn och vuxna vara hemma mer än vanligt. För en del barn kan det bidra till en extra utsatt situation.

Därför behöver vi som är vuxna ta ett större ansvar och vara mer uppmärksamma. Passa på att prata lite extra med barnen och fråga hur det är. Det kan handla om din grannes barn, en kompis barn eller en kollegas barn.

Om du är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse eller på annat sätt far illa, kan du ringa kommunens socialtjänst. Du behöver inte veta hur det är för barnet, utan endast uppleva oro.

Du når oss under kontorstid på 0520-65 96 00. Du kan också e-posta till mottagningsgruppen@lillaedet.se. På kvällar och helger kan du ringa sociala jouren på 031-365 87 00.

Råd och stöd

Som vuxen kan du också ringa till BRIS på 077-150 50 50 om du känner oro för ett barn och vill ha råd och stöd och till Kvinnofridslinjen på 020-50 50 50 för att få information om var kvinnor kan få stöd och hjälp.

Det är alla vuxnas ansvar att barn känner sig trygga.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »