Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2016-05-26
Senast uppdaterad: 2016-05-26

KAKADUA - ett kommunövergripande samarbete som nu påbörjats

KAKADUA är ett kommunövergripande samarbete som består av två formella projekt, KAA och DUA. KAA betyder Det kommunala aktivitetsansvaret och DUA står för Delegationen för unga till arbete. Genom KAKADUA ska en övergripande strategisk samverkan skapas kring målgruppen ungdomar 16-24 år som inte arbetar, studerar eller har annan sysselsättning. Samverkan sker mellan Lilla Edets kommun och Arbetsförmedlingen Ale. Samarbetet inom ramen för KAKADUA är en direkt fortsättning på Förstudie LEDET, Lilla Edet Designar Effektiv Tillväxt, och har nu påbörjats. 

I praktiken handlar projektet KAKADUA om att Lilla Edets kommun i samarbete med andra parter ska arbeta fram samverkansformer för målgruppen ungdomar 16-24 år som inte arbetar, studerar eller har annan sysselsättning. Samverkansformer ska utarbetas för målgruppen i enlighet med riktlinjerna för KAA och DUA. Målet är att säkerställa en fullgod implementering av verksamheten i kommunen genom ett strategiskt och långsiktig arbete.
 
— Nu tar Lilla Edets kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen ytterligare krafttag för samarbete kring våra ungdomar 16-24 år som idag inte arbetar, studerar eller på annat sätt är sysselsatt. Projektet är till för att ge ungdomarna stöd och hjälp för att fortsätta studera, arbeta eller ha en annan meningsfull sysselsättning. Det är ett samarbete mellan olika verksamheter för att kunna ge bättre stöd att komma vidare, säger Bertil Nylén, projektledare för KAKADUA.
 
Safet Peci, sektionschef Arbetsförmedlingen Ale, stämmer in:
 
— I och med detta samarbete finns möjligheten att hitta det mörkertal av ungdomar som vi idag inte når inom verksamheten. Genom projektet kan vi söka upp de ungdomarna. Det kan i sin tur innebära att även statistiken för ungdomsarbetslöshet förändras och ökar, vilket i detta fall är positivt då det visar att projektet fyller sitt syfte och fler ungdomar nås.  

Målgruppen styr behov och önskemål


Inom projektet KAKADUA kommer målgruppen att inventeras och en kartläggning ske för att se vad som idag görs för målgruppen. Med hjälp av finansieringsstöd via Europeiska socialfonden (KAA) och staten (DUA) ska relevanta och bärande samverkansformer skapas som implementeras i kommunen. Efter avslutat ekonomiskt stöd från de externa parterna är tanken att kommunen på egen hand ska driva arbetet vidare, långsiktigt och strategiskt. 

— I projektet är det viktigt att ta hänsyn till vad ungdomarna själva behöver. Det kan handla om en fika, coachande samtal, tankar kring studier eller arbete samt om det bara behövs någon att prata med. Då finns vi i projektet tillgängliga för ungdomarna, berättar Teres Linchausen, ungdomsvägledare i Lilla Edets kommun.
 
Bertil Nylén berättar vidare:

— KAKADUA samlar personalresurserna och har sin verksamhet i det gamla stationshuset vid Fuxernaskolan, som blir ungdomarnas och KAKADUA: s högkvarter. När ungdomarna behöver stöd av andra personer och myndigheter, så får dessa komma till KAKADUA: s verksamhet. Allt för att underlätta för ungdomarna och att de ska slippa behöva ha många olika möten, med många olika personer, på många olika platser. KAKADUA: s lokal blir en trygg bas för ungdomarna i projektet och där kan de få bra relationer med personalen inom KAKADUA.

En första kontakt har nu tagits genom ett utskick av vykort till ungdomar som det idag inte finns någon information om ifall de arbetar, studerar eller har annan sysselsättning. Teres Linchausen berättar:

— Efter utskicket av vykort fortsätter vi med uppsökande verksamhet genom bland annat samtal och personlig kontakt. Det är frivilligt att delta i KAKADUA men det är viktigt att veta om att chansen finns att ha kontakt med oss. 

Mer information


Nedan hittar du länkar till webbplatser med mer information om projekten KAA och DUA:

Om KAA på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om DUA på Delegationen för unga till arbetes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »