Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-10-23
Senast uppdaterad: 2017-10-23

Isabella Lövin besöker Lilla Edet

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, besöker Lilla Edets kommun tisdagen den 24 oktober.

Tisdagen den 24 oktober besöker Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, Lilla Edets kommun. Syftet med besöket är att få en djupare inblick i skredproblematiken utmed Göta älv kopplat till klimatförändringar.

– För oss blir det ett unikt tillfälle att få lyfta och samtala kring skredproblematiken med den minister som ansvarar för frågorna. Göta Älv har en betydande samhällsfunktion för regionen och riket i stort. Göta älv är dessutom Sveriges största vattendrag och försörjer drygt 700 000 invånare med dricksvatten. Det är orimligt att Lilla Edets kommun ska stå själva med ansvar och kostnader kopplat till skredproblematiken när det är så stora samhällsintressen som berörs, säger Julia Färjhage, kommunalråd i Lilla Edets kommun. 
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »