Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2019-04-02
Senast uppdaterad: 2019-04-02

Informationsmöte om skredproblematiken och kommande geotekniska undersökningar

Välkommen måndag 15 april kl. 18-20 då SGI (Statens geotekniska institut) och Lilla Edets kommun bjuder in till informationsmöte i Folkets Hus i Lilla Edet för att informera om hur risken för skred ser ut i Lilla Edets kommun, hur klimatförändringar påverkar risken och var i kommunen geotekniska undersökningar kommer att genomföras under 2019.

Göta älvdalen är Sveriges mest skredutsatta område, samtidigt som Göta älv är dricksvattentäkt för 700 000 människor. Klimatförändringen kommer att öka risken för ras och skred om inga åtgärder vidtas. Därför tas ett helhetsgrepp för att minska skredriskerna inte bara i kommunen utan i hela Göta älvdalen. Detta sker i samarbete mellan statliga representanter och kommunerna utmed älven. Lilla Edets kommun och SGI arbetar gemensamt för att minska ras- och skredriskerna och öka tryggheten för befolkningen i Lilla Edet.


Alla som är intresserade är välkomna på informationsmötet. Alla som äger en fastighet i något av de områden där geotekniska undersökningar kommer att ske under året får särskilt inbjudan hemskickad med brev inom de närmaste dagarna.

Mötesprogram

1. Så ser skredproblematiken ut i dagsläget

SGI berättar om Delegationen för Göta älv och varför den finns. De beskriver hur skredproblematiken ser ut i dagsläget och hur den påverkas av klimatförändringarna.

Per Bolin, chef till Delegationen för Göta älv, SGI


2. Om Lilla Edets kommuns arbete med skredproblematiken

Så arbetar kommunen med skredproblematiken. Var finns det planer på att genomföra undersökningar, hur finansieras de och hur ser tidsplanen ut. Berörda fastighetsägares möjlighet att söka bidrag till undersökningar.

Karin Holmström, planerings- och exploateringschef, Lilla Edets kommun


3. Så går geotekniska utredningar till
Per Bolin, chef till Delegationen för Göta älv, SGI


4. Efter utredningarna - vad händer då?

Så kommer berörda fastighetsägare att informeras om undersökningarnas resultat. Vad händer i de fall stabilitetshöjande åtgärder visar sig behövas. Vilka är de vanligaste åtgärderna och hur finansieras de.


Tid: Måndag 15 april kl. 18-20

Plats: Folkets Hus, Göteborgsvägen 61, Lilla Edet

Vid frågor

Om du har frågor om informationsmötet är du välkommen att kontakta

Karin Holmström, planerings- och exploateringschef, Lilla Edets kommun

Telefon: 0520-65 96 98

E-post: karin.holmstrom@lillaedet.se

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »