Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-03
Senast uppdaterad: 2021-06-03

Informationsmaterial som hjälper ditt företag att klara kriser

Hur skulle ditt företag klara om det uppstod störningar i leveransen av varor eller tjänster? Eller om tekniken för betalningar plötsligt slogs ut? Nu finns ett material från MSB som hjälper ditt företag att stärka beredskapen.

Nu har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i samarbete med branschorganisationer tagit fram ett informationsmaterial till företagare. Materialet ger en grundläggande information som företag kan använda för att påbörja arbetet för att stärka sin beredskap. Det innehåller konkreta råd och stöd för att ta höjd för konsekvenser av samhällsstörningar.

Företag står för en stor del av den samhällsviktiga verksamheten

Företag står för en stor del av den verksamhet som utgör samhällets viktigaste funktioner, till exempel tillgång till mat, transporter och el. Om företag är förberedda för kriser bidrar det till att hela samhället klarar av en svår påfrestning bättre. Till exempel kan företag behöva fortsätta bedriva sin verksamhet vid kriser och krig för att samhället ska kunna fungera. Eller så kan verksamheten behöva ställa om till något som behövs för att hantera en viss händelse.

Ett led i ett stärkt totalförsvar

Informationen till företag är en del av det omfattande arbete som pågår för att förstärka totalförsvaret i Sverige. Informationen kommer att byggas på successivt, bland annat med intervjuer med företag som berättar hur de arbetar med beredskap.

 

På MSB:s webbplats hittar du informationsmaterialet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »