Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-09-28
Senast uppdaterad: 2021-09-29

Information Covid-19, förskola och skola

Bild på elev

Från och med 29 september 2021 sker förändringar i de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till samhällsnivå och verksamheter. Den höga vaccinationstäckningen är grunden för förändringarna på samhällsnivå. Du kan läsa mer om vad som gäller på samhällsnivå på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Skolverksamheterna har även framöver ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder. Det förebyggande arbetet bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

 

Barn och ungdomar har varit med om stora omställningar av sina liv under pandemin. Därför behöver de förebyggande åtgärder som genomförs i skolverksamheterna vara proportionerliga i förhållande till riskerna med smittspridning. Åtgärderna bör inte påverka barns och ungdomars välbefinnande eller den pedagogiska verksamheten mer än nödvändigt. 

Lilla Edets kommun kommer att fortsätta att vidta de åtgärder som Folkhälsomyndigheten föreslår

Dessa är:

  • Informera elever, vårdnadshavare och personal om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien:
    - Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
    - Uppmuntra till handtvätt genom affischering.
  • Främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i skolmiljö.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »