Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-09-17
Senast uppdaterad: 2018-09-14

Hygien i fokus under veckan

Barn i förskoleåldern är ofta sjuka. Att de får infektioner är normalt och en viktig stimulans för barnets immunförsvar. Men, barn som går i förskolan är cirka 20–30 % mer sjuka än hemmabarn. Spridning av infektioner i småbarnsgrupper går inte helt att undvika men genom kunskap om hur infektioner smittar kan man minska onödig smittspridning.

Lilla Edets kommun deltar i årets hygienvecka som pågår 17-21 september genom att delta i arbetet med HYFS, hygiensjuksköterska i förskolan. Pedagogerna arbetar kontinuerligt med hygien i förskolorna och kommer även att uppmärksamma föräldrar på hygien i förskolan och skicka med tips på hur du som förälder kan motverka att smittor sprids.

Tänk på:

  • vid skolstart sprids många bakterier och virus, gör det till rutin att tvätta händerna efter toalettbesök och innan måltid.
  • om du eller ditt barn blir förkylt, se till att hålla extra god hygien. Om du eller ditt barn har feber och är förkyld är det bättre att vara hemma.
  • tänk på att smittor ofta kommer åter, så stoppa smittspridningen genom att vara hemma vid sjukdom.

Du som vuxen är en viktig förebild – föregå med gott exempel!

Västra Götalandsregionen har tillsammans med samverkande kommuner tagit fram en sång för att komma ihåg att tvätta händerna.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om HYFS

HYFS startade i Göteborg 2006 och finns i hela Västra Götaland sedan 2009. Det är ett samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland, barnhälsovården och kommunerna i Västra Götaland.

Syftet med HYFS är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och på så sätt minska antalet infektionssjukdomar bland barnen. Därmed minskas även antibiotikaförbrukningen vilket är en viktig del i kampen mot antibiotikaresistenta bakterier.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »