Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2020-06-10
Senast uppdaterad: 2020-06-10

Huskurage - tillsammans kan vi stoppa våldet!

Lilla Edets kommun står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. Med Huskurage kan vi förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Lilla Edets kommun arbetar aktivt med att förebygga, uppmärksamma och stötta våldsutsatta. Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer och riskerar därför att fara särskilt illa under rådande pandemiläge när möjligheten att lämna hemmet begränsas. Därför har Lilla Edets kommun valt att införa den våldspreventiva metoden Huskurage. Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att någon granne far illa.


– Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. I Huskurage koncept finns en policy som tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga och stoppa våld i nära relation, berättar Sabina Vehabovic, som samordnar Lilla Edets kommuns arbete mot våld i nära relationer.

Om du är orolig för att någon granne råkar illa ut kan du:


  1. Ringa polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
  2. Knacka på hos grannen, om det inte innebär fara för dig själv.
  3. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

– Att reagera och agera kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv! Hos kommunens socialtjänst kan du göra en anmälan eller rådgöra kring din oro om du misstänker att en granne utsätts för våld, säger Sabina Vehabovic.

 

Här kan du läsa mer om Huskurage:

www.lillaedet.se/huskurage Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
www.huskurage.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »