Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-09-08
Senast uppdaterad: 2017-09-08

Har du fått en enkät om avfallshanteringen? Sista svarsdag närmar sig

Ulrik Nyström, enhetschef avfall & kundtjänst, Lilla Edets kommun, hoppas att så många som möjligt tar chansen att besvara enkäten om avfallshanteringen.

För att skapa sig en bild av hur kommuninvånarna tycker att hanteringen av avfall samt vatten och avlopp fungerar skickade Lilla Edets kommun för en tid sedan ut en enkät till 700 slumpvis utvalda hushåll. Tisdag 12 september hoppas vi ha fått in alla svar.

– Vi sätter stort värde på att få ta del av medborgarnas synpunkter och hoppas att du som får möjlighet att delta i undersökningen svarar på enkäten, Ulrik Nyström, enhetschef avfall & kundtjänst, Lilla Edets kommun.Sista dag för att besvara enkäten är tisdag 12 september.Vi beklagar att det till några hushåll skickats ut för många påminnelser om enkäten. Detta beror på ett fel som uppstått hos det tryckeri som undersökningsföretaget Utredningarna anlitat. Har du redan besvarat enkäten och ändå fått en påminnelse kan du bortse från denna.
Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »