Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2018-04-18
Senast uppdaterad: 2018-04-17

Hälsa på lika villkor - enkät i din brevlåda

Under mars månad skickade Folkhälsomyndigheten ut årets folkhälsoenkät. I år skickas enkäten ut till nästan 75 000 personer i Västra Götaland. Undersökningen genomförs vartannat år. 

Hälsan ser olika ut i olika delar av landet och förändras också över tid. Vilka är orsakerna till vår tids ohälsa? Vilka sjukdomar är vanligare i storstäder än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Hur ser hälsan ut i olika samhällsgrupper?


Att få svar på frågorna är viktigt för en förbättrad hälsa för de som bor i Västra Götaland. Svaren kan visa på insatser som stärker individens hälsa, ger goda förutsättningar för unga i skolan och för hur man själv ska kunna påverka hur man mår.

 

Har du blivit utvald att svara på enkäten så är din medverkan viktig och betydelsefull. Ditt svar bidrar till att beskriva hälsosituationen i Västra Götaland och dina svar kan inte ersättas med någon annans.

 

Läs mer om folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor på Västra Götalandsregionens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »