Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-06-07
Senast uppdaterad: 2021-06-07

Hållbarhetshjulet - Workshopserie för dig som vill jobba lönsamt med hållbarhet

Pilgrimsvandrare uppe på berg med vacker utsikt

Vill du kombinera ditt företags hållbarhetsarbete med affärsutveckling och entreprenörskap? Då ska du delta i Hållbarhetshjulet – en workshopserie med Business Region Göteborg, BRG, där du får inspiration, vägledning och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra för att hitta ditt unika sätt att jobba med hållbarhet.

Hållbarhetshjulet är en workshopserie som riktar sig till dig som driver företag och som vill jobba strategiskt med hållbarhet för att öka din affärsnytta. Workshopserien består av fyra träffar samt individuell rådgivning. Träffarna har fokus på diskussion, kunskapstillämpning och erfarenhetsutbyte, och leds av erfarna processledare.


Analysera nuläget och sätt riktningen framåt

Under workshopträffarna får du konkretisera ditt hållbarhetsarbete tillsammans med andra och arbeta praktiskt med:

  • Hållbarhetsanalys - Hur påverkar vi människor, samhället och miljön?
  • Väsentlighetsanalys - Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Sätt upp handlingsplaner och mål

Vi kommer också att fokusera på hur hållbarhetsarbetet kan förankras i konkret i verksamheten. Du får hjälp med att arbeta fram handlingsplaner och mål för att hitta ditt sätt att arbeta med hållbarhet i vardagen och framtidssäkra din verksamhet.


Hållbarhetshjulet | 4 workshop-tillfällen

  • 22/9 kl 09-10 - Varför hållbarhet
  • 29/9 kl 09-12 - Vad gör vi idag
  • 20/10 kl 09-12 - Komma igång
  • 10/11 kl 09-12 - Hur arbetar vi vidare

Träffarna planeras att hållas digitalt - vi anpassar oss efter FHM:s rekommendationer.


Pris

Alternativ 1: Hela workshopserien (introduktion med 3 halvdagsworkshops + 1 timme rådgivning): 6 000 kr exkl moms/deltagare
Alternativ 2: Introduktion och halvdags workshop 1 "vad gör vi idag": 4 000 kr exkl moms/deltagare


Frågor?

Kontakta Maria Lindström, maria.lindstrom@businessregion.se eller
Anna Simmons anna@csrvastsverige.se


Hållbarhetshjulet är ett samarbetsprojekt mellan Business Region Göteborg och CSR Västsverige.


Anmäl dig till workshopen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »