Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2017-02-06
Senast uppdaterad: 2017-02-08

Gatubelysning ur funktion - Högstorpsvägen och Storgatan

Uppdatering 7 februari: Gatubelysningen fungerar nu igen

- - - - -

Stora delar Högstorpsvägen och dess anslutande vägar samt merparten av Storgatan, Mårten Torsgatan och Dalgatan är belysningen för tillfället helt ur funktion. Felet är anmält och Vattenfall är på plats och felsöker i området. I dagsläget har vi ingen tidplan för när felet är åtgärdat.
 
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Kundtjänst Tekniska avdelningen på 0520-65 97 00.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »