Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2021-10-22
Senast uppdaterad: 2021-10-22

Gång- och cykelbron vid slussen stundtals avstängd 25-26 oktober

Måndag 25 oktober och tisdag 26 oktober begränsas framkomligheten över Göta älvbron, det vill säga ”gamla” bron som ligger strax norr om kraftstationen och slussarna och som främst används för gång- och cykeltrafik. Detta på grund av pågående arbeten på dammen i Lilla Edet, som utförs av NCC på uppdrag av Vattenfall.

25-26 oktober kommer bron stundtals stängas av i båda riktningar med avspärrningar och vakter.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »