Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-05-08
Senast uppdaterad: 2015-05-08

Gång- och cykelbana färdig att användas

Nu är den nya gång- och cykelbanan på Bäckvägen vid södra infarten till Lilla Edet strax helt klar. Asfaltering är gjord, belysning är på plats och den är nu helt okej för fotgängare och cyklister att använda.

— Nya gång- och cykelbanan ger en ökad trygghet för trafikanter som tar sig fram på cykel och till fots. Det som återstår att göra är att höja säkerheten ytterligare genom att sätta skiljeremsa med reflexstolpar mellan GC-banan och Bäckvägen,
säger Britt-Inger Norlander, teknisk chef i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »