Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2013-09-09
Senast uppdaterad: 2013-09-11

Fuxernaskolan fick besök av riksdagsledamot

Den 9 september fick Lilla Edets kommun besök av socialdemokratiske riksdagsledamoten Tomas Eneroth (till vänster på bilden).
 
Under några timmar besökte han Fuxernaskolan, tillsammans med kommunalrådet Ingemar Ottosson, samt utbildningsnämndens och miljö- och byggnämndens respektive ordföranden. På Fuxernaskolan träffade Tomas Eneroth skolans tre rektorer. Tillsammans förde de dialog om skolfrågor och rektorerna fick tillfälle att berätta om Fuxernaskolans arbete.

Lilla Edets kommun har det senaste året satsat mycket på IT i skolan, vilket upplevts som mycket positivt och berikande i undervisningen av både lärare och elever. Denna satsning kommer framöver att fortsätta i de lägre årskurserna F-3. Under sitt besök fick Tomas Eneroth bl.a. närvara på en matematiklektion i en högstadieklass, där eleverna visade hur de arbetar med sina pekplattor i undervisningen.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »