Lilla Edets kommun - startsida
Publicerad: 2015-05-08
Senast uppdaterad: 2015-05-06

Fri sikt — klipp häcken

Växtligheten tar fart så här års. Se till att häckar, buskar och träd aldrig växer till en trafikfara!

Enligt plan- och bygglagen har fastighetsägare skyldighet att hålla efter växtlighet som kan påverka trafiken och skymma sikt. Det finns tydliga riktlinjer för vad som gäller. I en korsning får häckarna exempelvis vara max 80 centimeter över gatans nivå.

Lilla Edets kommun - länk till startsida

Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00 

www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »